Lathund för BHV i PMO - Nurse Partner

691

Riktlinje för dokumentation, inklusive genomförandeplan

Den ska användas av alla yrkeskategorier och så fort man gjort något som rör Covid-19, tex dokumentera provtagning och provsvar. Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg. Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål. dokumentation av äldres behov utifrån ICF, Preliminär version 2013-02-15, Socialstyrelsen.

  1. Intendent museum lön
  2. Civilingenjör arkitektur kurser
  3. Jan guillou intervju

– Hur ska dokumentationen utformas? – Varför är dokumentation viktig? Utbildningen passar både som en introduktion för nyanställda och för att utveckla dokumentationen på arbetsplatsen. Strukturen kring dokumentation vid insatser behöver ses över och förenklas. Utvecklingsarbetets bakgrund och upplägg Bakgrunden till utvecklingsarbetet är de tidmätningar av socialsekreterarnas arbetstid som regeringens nationella samordnare för barn och unga genomförde under perioden 2015-17 i 50-talet kommuner. Här loggar du in på Kvalitetsfabriken.

Checklista vid införande av mobil åtkomst till

Ansökan 34 (105). Se vidare i Stockholms stads lathund för sociala system (paraplyet) Foto: Magnus Ström/Bildarkivet.

Lathund social dokumentation

Sök styrande dokument i Göteborgs Stad - Göteborgs Stad

Rapporten är riktad till svenska krishanteringsaktörer. Omvänd lathund - Välj rätt sökord vid dokumentation i hälso- och Social, kontaktsökande, Kroppsfunktioner, Psykiska funktioner, Temperament och  Lathund för läkare. Socialstyrelsens definitioner. Palliativ Dokumentation.

Lathund social dokumentation

(po ängsättningen i Livsmedelsverkets enkätfrågor). För bedömning se Region Hallands frågeformulär för  Den sociala dokumentationen hanteras olika. • Öka delaktigheten för brukare.
Reklamos kampanija

Lathund social dokumentation

Lifecare är en det verksamhetssystem som används inom vård- och omsorg och LSS-omsorgen. Vissa funktioner och vissa verksamheter finns fortfarande kvar i Procapita, fråga din närmaste chef om du känner dig osäker på vilket system ni använder samt hur ni ska arbeta i dem. Lathund för registrering och arkivering av utbildningshandlingar. Handlingar som ska bevaras. Registrera icke-ärende (IÄ) i Public 360. Registrera ett IÄ för varje handlingstyp och läsår, ex. ”Kursplaner 2013-2014” Skriv in i kommentarsfältet vilka kurser det gäller.Gör detta för varje kalenderår – dvs.

Syftet med dokumentation . Rutinen utgår från SOSFS 2006:5 Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförandeplaner av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Telefon 042 - 33 71 00. Telefontid vardagar Klockan 08.00-16.00. Fax 042 - 34 99 16 Skicka e-post. Besökstid vardagar Klockan 08.00-17.00. Journummer el/vatten/avlopp/gata Social dokumentation är även en del av kvalitetssäkring för omsorgsverksamheterna och ska ligga till grund för att underlätta det dagliga omsorgsarbetet. Bestämmelser och regler för social dokumentation finns främst i Förvaltningslagen 1986:223 (FL), men även i SoL och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, (Ibid.).
Indiska oceanen goteborg

projektet ska spridas genom konferenser, sociala media, webbsida, media med mera. Det finns mycket dokumentation och handledning om hur man ska driva  Flens kommun: Socialförvaltningen, Äldre och handikappomsorgen. Lathund vid misstänkt demensproblematik i Flens kommun. Följande Både Hälsoplaner och Genomförandeplaner dokumenteras i Procapita som är kommunens.

Social dokumentation utgår från följande föreskrifter, allmänna råd och lagar: • Socialtjänstlagen (SoL) • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  7 feb 2020 Löpande dokumentation i social journal s. 22. 4. Hämta dokumentation och rapporter s.
Bokföra faktura med omvänd moms


Lathund för BHV i PMO - Nurse Partner

X Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan. Social dokumentation. Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen beskriver hur stödet genomförs och om något viktigt ändrar sig i personens situation eller mående. Se hela listan på arvika.se Lathund till sociala utskottet SOCIALFÖRVALTNINGEN SEKRETARIAT 2019-08-30 BESLUTSFORMULERINGAR SOCIALA UTSKOTTET . dokumentation inom socialtjänsten.


Mc verkstad uddevalla

Lathund för BHV i PMO - Nurse Partner

Ja. Svara Ja om  Brukare; Avvikelser; Genomförandeplan; Dokumentation En kopia på genomförandeplanen skickas därefter till ansvarig socialsekreterare. Inför varje aktivitet lämnas en lathund där det i text och ev. bild på hur aktiviteten kommer att se ut. och Lathund för dokumentation på Kungsholmen.

Dokumentationsstöd för hälso- och sjukvården - Stockholms

Version 2018-10-19. Detta vill jag skriva om. Rubrik/sökord i trädet. 12 sep 2017 Införande av IBIC medför en förändring i dokumentation.

Transcript LATHUND MAGNA CURA. Manual Individuell genomförandeplan Social dokumentation Omsorgspersonal 2012 SB/MA Reviderad 2013-08-07  17 apr 2020 DOKUMENTATION. Patientjournalen har många olika funktioner och ska spegla innehållet i de viktigaste delarna i vården, det vill säga de  Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare Instruktion Lathund för dokumentation i Treserva - PDF Gratis nedladdning. Historia 1/1 -92 Ädel  Lathund för social dokumentation i LSS-verksamheterna Ansvarig: Hanna Larsdotter, Utvecklingsledare Vård och Omsorg INNEHÅLL PRAKTISKA EXEMPEL  Rutinen utgår ifrån riktlinjen för social dokumentation och vänder sig till Lathund för dokumentation i Treserva (avser HSL dokumentation). BILAGA 2: LATHUND OCH SAMTALSGUIDE VID UPPRÄTTANDE dokumentation under genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen, SoL och.