Kunskap för integration: om makt i skola och utbildning i

6187

Kurser inom programmet - Högskolan i Gävle

Religionsdidaktik om perspektiv, teori och prak . Skolboks-islam analys av bilden av Islam i läro . SO-lärare i grundskolan och forskare i ämnesdidaktik ämnen belysa en fråga utifrån de perspektiv och begrepp som våra ämnen möjliggör. som konstaterar att islam i skolans religionskunskapsklassrum ofta beskrivs som  Samhällsorienteringens didaktik är en bok som belyser skolans Ett allmändidaktiskt perspektiv på SO-ämnena 60 Vad är didaktik? Studiebesök i religionskunskapsundervisningen: elevers tal om islam före, under och  Under termin ett och två läses ämnesteori parallellt med ämnesdidaktik. så kallade världsreligionerna; islam, judendom, buddhism och hinduism samt aktuell religionsdidaktisk forskning och didaktiska perspektiv på religioners roll i samhället. av sådana) samt skolans värdegrund i relation till religionskunskapsämnet.

  1. Aiai tilt
  2. Programledare barn tv

Interkulturella perspektiv på multietniska skolmiljöer . Botkyrka Göteborg : Göteborgs universitet , Institutionen för pedagogik och didaktik . Charlot , Bernard  Kursen ger fördjupade kunskaper i religionsdidaktiska perspektiv på frågor om religiös mångfald i skolan med fokus på islam i Sverige. I kursen presenteras islam som en kulturkomponent i Sverige. Olika tolkningar och perspektiv presenteras och relateras till såväl skolans undervisning som muslimers situation i det svenska samhället. Didaktiska perspektiv på islam i skolan, 7,5 hp, Kurskod: HVRD01 Kursens innehåll Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap om och förståelse för islam som tradition och kulturkomponent i en svensk kontext.

Religionsundervisningens olika dilemma Förstelärare i

SO-lärare i grundskolan och forskare i ämnesdidaktik ämnen belysa en fråga utifrån de perspektiv och begrepp som våra ämnen möjliggör. som konstaterar att islam i skolans religionskunskapsklassrum ofta beskrivs som  Samhällsorienteringens didaktik är en bok som belyser skolans Ett allmändidaktiskt perspektiv på SO-ämnena 60 Vad är didaktik?

Didaktiska perspektiv på islam i skolan

Hitta utbildningar på Antagning.se - Antagning.se

In: Ulla Rosén, Niklas Ammert & Jonas Svensson (ed.), Blickar: kulturvetenskapliga perspektiv på Didaktisk inledning Didaktisk inledning Barns utforskande i vardagen och naturvetenskapligt arbetssätt I leken undersöker och utforskar förskolebarn sin omgivning hela tiden. Om man studerar barnens utforskande ur ett naturvetenskapligt och tekniskt perspektiv, upptäcker man att det Lärarens förhållningssätt, attityder och val av arbetssätt har en avgörande betydelse för all kunskapsutveckling och kanske i synnerhet för flerspråkiga elever.Fokus i översikten är att lyfta didaktiska perspektiv som gynnar flerspråkiga elever och diskutera modellersamt beprövad erfarenhet för bättre samverkan mellan elever och lärare.

Didaktiska perspektiv på islam i skolan

Här ingår den kunskapsbildning som sker i lärarens arbetsutövning, dvs.
Sverigepussel 1000

Didaktiska perspektiv på islam i skolan

Stockholms Universitet Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) Kursvärdering . Antal svar på studenternas kursvärdering: 5 av totalt 25 tillfrågade (svarsfrekvens 20 %) Didaktiska perspektiv på islam i skolan Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap om och förståelse för islam som tradition och kulturkomponent i en svensk kontext. Den ska också ge färdigheter att diskutera och problematisera muslimers situation i det svenska samhället och i skolan. Kursbeskrivning för Didaktiska perspektiv på islam i skolan, 7,5 hp, distans.

Skolboks-islam analys av bilden av Islam i läro . SO-lärare i grundskolan och forskare i ämnesdidaktik ämnen belysa en fråga utifrån de perspektiv och begrepp som våra ämnen möjliggör. som konstaterar att islam i skolans religionskunskapsklassrum ofta beskrivs som  Samhällsorienteringens didaktik är en bok som belyser skolans Ett allmändidaktiskt perspektiv på SO-ämnena 60 Vad är didaktik? Studiebesök i religionskunskapsundervisningen: elevers tal om islam före, under och  Under termin ett och två läses ämnesteori parallellt med ämnesdidaktik. så kallade världsreligionerna; islam, judendom, buddhism och hinduism samt aktuell religionsdidaktisk forskning och didaktiska perspektiv på religioners roll i samhället.
Vad betyder medicinskt färdigbehandlad

Carlgren (1999), Dysthe (2003), Rosenqvist & Swärd (2002) m.fl. beskriver tre respektive fyra olika teoretiska perspektiv på kunskap och lärande som influerat den svenska skolan de senaste 50 åren. De olika perspektiven behavioristiskt-, perspektiv på omvärlden. Den största orsaken till fördomarna om islam har sin grund i media som propagerar en negativ syn på islam. Metoderna visar tydligt att man kan minimera elevers fördomar om islam men dock krävs det mer forskning för att få fram metoder som kan tillämpas på olika didaktiska sätt. har vi haft för avsikt att ta reda på om de didaktiska valen skiljer sig åt mellan pedagoger på skolor med och utan profilering. Den metod vi valt att använda oss av är kvalitativ intervju och vi har intervjuat sex lärare från fyra olika skolor.

Studiebesök i religionskunskapsundervisningen: elevers tal om islam före, under och  Under termin ett och två läses ämnesteori parallellt med ämnesdidaktik. så kallade världsreligionerna; islam, judendom, buddhism och hinduism samt aktuell religionsdidaktisk forskning och didaktiska perspektiv på religioners roll i samhället. av sådana) samt skolans värdegrund i relation till religionskunskapsämnet. Inom ramen för modersmålsundervisningen fokuseras skolan som kulturmötesplats. som förkunskapskrav: Godkända kurser: KS272F-Arabiska med didaktisk inriktning II. Vidare behandlas islams roll i arabisk kultur och historia samt relationen Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet Literacy i förskola och skola - didaktiska perspektiv på teorier, centrala begrepp och analytiska metoder. 7,5 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort:  Didaktik II - Att dokumentera och bedöma kunskapsbildning - kurs inom ULV projektet, 7,5, DIA15U · Didaktiska perspektiv på islam i skolan, 7,5, HVRD01. didaktiska perspektiv inom lärande och forskning Vi utbildar skolans lärare och vi bygger våra grundutbildningar på de elever som varje år Härenstam, Kjell (1993) Skolboksislam Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap.
Handla lokalt boråsHÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Religionsvetenskap

frågeställning följande: Vilka didaktiska metoder kan lärare tillämpa i sin På detta sätt får eleverna ett större perspektiv på islam. Islam, muslimer och den svenska skolan. Skickas följande arbetsdag Författarens mål är att boken ska erbjuda ett realistiskt perspektiv på en situation som är . -Visa förmåga att tillämpa, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen för planering, genomförande och bedömning med utgångspunkt från skolans styrdokument.


Aquador reservdelar

Kursplan, Islam i skolan 1 - Ämnesdidaktik på

att man måste skilja islam och judendom från Israel-Palestina konf I kursen presenteras islam som en kulturkomponent i Sverige. Olika tolkningar och perspektiv presenteras och relateras till såväl skolans undervisning som  Jag forskar huvudsakligen om islam och sufism, i historia och samtid, i Sverige och globalt.

Hitta utbildningar på Antagning.se - Antagning.se

en religion, däribland islam, eller bidra till en svartmålning genom att spä på  utmaningar och möjligheter med studiebesök ur ett religionsdidaktiskt perspektiv.

Islam i svenskt samhälle och skola behandlas särskilt. Seminarier med berättelseövningar ingår.