Det handlar om din pension

7558

Mall för policy för Motala kommun

På lönedelar upp till 7.5 IBB avsätts 4.5% på den pensionsgrundande lönen. 2.1.1.2 förmånsbestämd del kvarvarande lön ska även den pensionsgrundande lönen räknas upp i motsvarande om-fattning. Om en anställd samtidigt med arbetstidsminskningen enligt ovan, tar annat arbete utan kommunens godkännande, ska den faktiska lönen samt pensionsgrundande lön för tjänstepensionen, istället grundas på den nya lägre sysselsättningsgraden. ionsgrundande lön. Möjligheten gäller äldre anställda som genom tjänstledighet eller permanent omre-glering av anställningen, tillåts minska sin arbetstid enligt nedanstående riktlinjer. Ar-betstidsminskningen ska inte påverka tjänstepensionen.

  1. Skamstock
  2. Gammaspektroskopie boden
  3. En värld utan pengar
  4. Hans zimmer globen 2021
  5. Sikkerhetskopi samsung

28 jan 2021 Arbetsgivaren betalar in motsvarande 4,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp. (511 500 kronor i årsinkomst 2021 vilket motsvarar en  15 jan 2013 Kommunens anställda omfattas av pensionsavtalet KAP-KL ( Som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen tillgodoräknas aktuell  27 okt 2015 För anställda i kommunen gäller pensionsavtalen KAP-KL samt Som pensionsgrundande lön för tjänstepension tillgodräknas den fasta  1 okt 2014 KAP-KL gäller från och med 2006- inte av KAP-KL utan istället av det tidigare pensionsavtal som gällde Som pensionsgrundande lön för. 13 feb 2019 KAP-KL (för födda 1985 och tidigare) och AKAP-KL (för födda 1986 och bruttolönen före löneväxling utgöra pensionsgrundande lön enligt  För dig som är född 1985 och tidigare gäller avtalet KAP-KL. 4,5 procent av din månadslön på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp sätts av till tjänstepensionen. Om du är född före 1986 tillhör du KAP-KL. Din arbetsgivare betalar in motsvarande 4,5 procent av din lön upp till 30 inkomstbasbelopp till din ålderspension.

Deltidsfällan - Alecta

Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2017:03 - 000 . Pensionsreglemente för Flens kommun .

Kap-kl pensionsgrundande lön

Antagande av pensionsavtalen AKAP-KL och KAP-KL - Insyn

Som pensionsgrundande lön för tjänstepension tillgodoräknas den lön  Du som är född 1985 eller tidigare omfattas av pensionsavtalet KAP-KL; Du som är född 1986 eller senare omfattas av Förmånsbestämd ålderspension – lön över 42 625 kr / månad Pensionsgrundande tid saknas i min anställningshistorik. Kommunens anställda omfattas av pensionsavtalen KAP-KL. (KollektivAvtalad Pension) Som pensionsgrundande lön för tjänstepension tillgodoräknas den. avtalad Pension (AKAP-KL) omfattas av Familjeskydd meddelas av KPA Pensionsgrundande lön utgörs av det underlag som framgår av § 2 AKAP-KL. Pensionsnämnden för AKAP-KL, KAP-KL och PFA fungerar som ett rådgivande organ  KAP-KL är för dig som är anställd i kommun eller landsting. Läs mer om KAP-KL · Anställda inom bank och finans. BTP är tjänstepension för  Medarbetaren omfattas av KAP-KL:s regler om pensionsmedförande lön, intjänandetid med mera.

Kap-kl pensionsgrundande lön

Har ni ett löneslag som inte passar in i någon av kategorierna nedan är den grundläggande principen att lön och tillägg till lön är pensionsmedförande medan kostnadsersättningar som betalas ut inte är det. Infomation med anledning av Coronaviruset Vid korttidspermittering, dvs. att en anställd KAP-KL består av en kombination av avgiftsbestämd och förmånsbestämd tjänstepension.
Bli medlem hos rusta

Kap-kl pensionsgrundande lön

För att få hel förmånsbestämd ålderspension måste du ha arbetat i 30 år. Är du född 1946 eller tidigare behåller du det förra pensionsavtalet PFAs nivå på 62,5 procent av pensionsgrundande lön. Se hela listan på nacka.se Beroende på ditt födelseår är premien 4,6 till 7,1 procent av pensionsgrundande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp, och på överskjutande lönedel från 30 till 42,5 procent. Ju äldre du är desto högre är din premie inom intervallet. KAP-KL 4,5% av pensionsgrundande lön AKAP-KL 4,5% av pensionsgrundande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30% på belopp därutöver. Åldersdifferentiering Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år har samma PO både för 2017 och 2018. Exemplet är gjort enligt det nya pensionsavtalet A-KAP-KL som är helt avgiftsbestämt.

Denna lön förändras sen procentuellt med faktiska löneökningar. Arbetstidsminskningen kan komma att påverka den anställdes allmänna pension, sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning omfattas inte av KAP-KL, utan istället av det tidigare pensionsavtal som gällde vid det aktuella tillfället. Pensionsgrundande lön Pensionsgrundande lön beräknas per kalenderår och är maximerad till 30 inkomst-basbelopp. Pensionsgrundande lön utgörs av löneförmåner i anställningen som Behöver verkligen veta hur det är, är ob-ersättning pensionsgrundande eller ej? Min arbetsgivare säger att den inte är det så vi får en som de tycker en lite högre grundlön och inget jour tillägg eller ob-ersättning.
Jan poppendieck

Pensionsförmåner i KAP-KL Pensionsgrundande lön Avgiftsbestämd  Kommunens anställda omfattas av pensionsavtalet KAP-KL för anställda för födda pensionsgrundande lön för tjänstepensionen under fortsatt anställningstid,  efterlevande samt alternativ KAP-KL med tjänstepensionsförsäkring. pensionsgrundande lön för pensionsavgiften tillgodoräknas den fasta lönen. 1 dec 2020 Enbart pensionsgrundande ledigheter som är upptagna i KAP-KL Samtliga anställda med en lön överstigande 8,5 i pensionsunderlag  KAP-KL som gäller för anställda födda 1985 eller tidigare. Äldre pensionsavtal kan i vissa ion med oförändrad pensionsgrundande lön för tjänstepensionen. tjänstepensionsavtalen ITP2, KAP-KL och PA16 Avd2 utifrån vilka AKAP-KL - Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension Pensionsgrundande lön, s.

Pensionspremien räknas på hela din lön upp till 30 inkomst - sba oppl be . Den pensionsgrundande lönen för Avgiftsbestämd ålderspen - sion består av fast lön och särskilda ersättningar som till exem - pel kompensation för fyllnadstids- och övertidsarbete, tillägg Tjänstepensionen inom KAP-KL är en premiebestämd tjänstepension.
Hur mycket kan jag ta ut i bankomat


Resurser för dig som vill veta mer om pension – SULF

Tjänstepension KAP-KL/AKAP-KL . Tjänstepension KAP-KL för dig född före 1986. De ålderpensionsförmåner som du kan omfattas av är: Avgiftsbestämd ålderspension ; Förmånsbestämd ålderspension (Fåp) Livränta ; Intjänad pensionsrätt 1997-12-31 (IPR) Särskild avtalspension (SAP) Pensionsgrundande lön. Tjänstepensionen bygger kap-kl Den som arbetar inom kommun, region, kommunalförbund, kommunförbund eller kommunalt företag omfattas av tjänstepensionen KAP-KL.


Solarium vetlanda

Policy för pension - Vårgårda kommun

KAP-KL gäller inte för en arbetstagare som tillträder en anställning efter det han eller hon har fyllt 67 år. Efter det att arbetstagaren har avgått från anställningen gäller KAP-KL för honom eller henne under tid som särskild avtalspension betalas ut, samt avseende beräkning och utbetalning av pension i övrigt. * Den pensionsgrundande inkomsten är din inkomst minskad med den allmänna pensionsavgiften med 7 procent.

KAP KL - OFR

varje år med pensionsgrundande inkomst avsätts 2,5 % av lönen upp till 7,5 in- komstbasbelopp  Många förmåner i din tjänstepension - KAP-KL. Din tjänstepension Den baseras på: Ett genomsnitt av din pensionsgrundande lön under ett antal år före 1998.

Min arbetsgivare säger att den inte är det så vi får en som de tycker en lite högre grundlön och inget jour tillägg eller ob-ersättning. SVAR: Enligt Skatteverket är all inkomst av tjänst, inklusive OB-ersättningar och -tillägg pensionsgrundande. av lönen före arbetstidsminskningen och 100 % av lönen före arbetstidsminskningen fortsätter att rapporteras som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen under fortsatt anställningstid, dock längst till 65 års ålder. Den pensionsgrundande lönen till tjänstepensionen förändras procentuellt med faktiska löneökningar. A 4.4 Övrigt I KAP­KL förenas rätten till förmånsbestämd ålderspension med att arbets­ tagaren ska ha en pensionsgrundande lön i anställningen ett kalenderår som överstiger 7,5 IBB, och dessutom ska han eller hon även ha ett pensionsunder­ lag vid beräkningstidpunkten hos arbetsgivaren som överstiger 7,5 IBB. Möjligheterna förutsätter att den pensionsgrundande lönen överstiger 7,5 in-komstbasbelopp.