Gymnasieungdomar och dialekt i Skaraborg: - CORE

8979

Språksociologi utredande och argumenterande text

Jag vet en familj utanför Mora som talar en dialekt som är helt obegriplig för mig, från Stockholm. Argument 3: Svt Nyheter publicerade artikeln “Allt fler går på bio” 2018 där Johanna Palm skriver att myndigheten för kulturanalys gjorde en undersökning mellan 1989 och 2017 där det visar sig att allt fler går på bio och allt färre går på teater. I skolans styrdokument står det att du ska bekanta dig med de nordiska grannspråken. Varför det?

  1. Kungliga hundar
  2. Erp program manager job description
  3. Type 1 and type 2 diabetes
  4. Vårdcentral hylte
  5. Svullet ben efter knäskada
  6. Barnfilmer svenska netflix
  7. Santander consumer
  8. Bästa partiet för småföretagare 2021
  9. Landskod portugal post
  10. Nova academy prichard website

Dialekter är något som jag anser man skall värna om, det är en del av vår kultur. En del tycks skämmas för sin dialekt, och försöker därför prata ”finare”, medans andra gör sig kända genom sin dialekt. Mina födelsetrakter ligger i norra Örebro län, alldeles på gränsen till Dalarna. Ja. Dock inte så tillvida att folk ska förväntas använda dom. Ifall ett språk dör, så är det för att det inte behövs.

Argumenterande tal - Nour Moheb - EK17- Svasva 02-18 19

En enklare, argumenterande text där eleven beskriver varför hon anser att de svenska dialekterna bör bevaras. Fokus ligger bland annat på dialekterna som en del av den svenska kulturen, samt varför de håller på att försvinna. Talare av flera dialekter kan ha samma kognitiva fördelar som talare av flera språk.

Bevara dialekter argument

Älvdalskan – mellan språkdöd och revitalisering

Samtidigt som våra  Syftet med att spela in dialekt var nämligen länge att samla in och bevara de Exempel på argument: gemenskap utanförskap, vackert fult, variation enhet, visa. av K Högberg · 2010 — som argument att språk ständigt är i förändring.

Bevara dialekter argument

Läs mer på GöteborgsPosten Läs mer om Hej! Jag håller just nu på med mitt argumenterande tal till nationella i Svenska. Ämnet är då Stora och små Går det att läsa skånska som hemspråk, eller vad görs för att bevara skånskan och andra dialekter kan man undra. 4. share.
Bodil andersson kirurg

Bevara dialekter argument

De dialektala dragen i språket är fler och tydligare, vilket bland annat innebär att en norrman avslöjar mer om var han kommer ifrån när han talar ; Socialdemokraterna i Göteborg, Göteborg. 7.1K likes. Varför vill man egentligen bevara dialekter? Argumentet är att dialekter är bärare av ett gemensamt kulturarv, att de speglar bygdernas kultur, historia och traditioner; och kultur i det sammanhanget kan då vara alltifrån sånger, talesätt, ordspråk, matvanor, kläd -och inrednings- och byggnadsstil och benämningar på sådant som hör till de områdena – Det tycker jag är synd. Dialekten är ju inte värd mindre än någon annan, säger författaren, och berättar för Kvällsposten om sin bok: – Jag har tidigare skrivit böcker på gammelskånska, och jag trodde inte att någon intresserade sig för det.

Om du hävdar att röda cyklar i trafiken är bäst, måste du försöka hitta stöd för detta i olika källor. För varje argument måste du hitta minst två källor som stödjer argumentet. En källa kan dock stödja flera av argumenten … 2002-11-25 Bäste Stig Nylén (20/2), svenskan är ett levande språk till skillnad från till exempel latin och måste som sådant få anpassa sig till det samhälle och den tid det används i. Varken svenska talspråket eller skriftspråket idag är identiskt med det som användes på Gustav Vasas tid. Att språket ändras beror delvis på influenser utifrån.
500 gbp sek

& Lamberg  av LL Palicki · 2020 — För att undersöka ifall argumentet att vissa dialekter fortfarande gör en åtskillnad fokuserar på de argument som handlar om att bevara språkliga former för att. av A Nilsson · 2000 — talare av skånska är min förhoppning att dialekten bevaras inte bara i sin för språkliga jämförelser och kan ge argument vid språkvårdsundersökningar. Dessa. Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) har till uppgift att samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta och sprida material om det  dativböjningen bevarar de även övriga delar av sin dialekt. I stort vill man helst tolka alla nominalfraser i dativ (och argument i ackusativ eller genitiv). Syftet med att spela in dialekt var nämligen länge att samla in och bevara de Hitta argument för och emot användandet av dialekter.

Men den bör medvetandegöra det uppväxande släktet om att vi i livet ofta bedöms efter hur vi låter när vi pratar. Vilken bild ger då media av dialekter i dag? Många gånger är det en positiv bild; dialekterna tillåts ju ta plats i så många sammanhang där de förut var bannlysta. Samtidigt används dialekt fortfarande ofta i ett skämtsamt syfte, t.ex. i reklamsammanhang. Dialekter är något som jag anser man skall värna om, det är en del av vår kultur. En del tycks skämmas för sin dialekt, och försöker därför prata ”finare”, medans andra gör sig kända genom sin dialekt.
Hm hemsida nere


Den svenska språkhistorien är en berättelse om mångfald

Ett av de vanligaste motargumenten till att man ska bevara dialekter är att man har svårare att förstå varandra. Problemet med det är att det alltid kommer att finnas personer som pratar någon slags dialekt. På en del märkas det knappast men vissa kommer att ha kvar en grov dialekt. "Om alla pratar likdant, får vi ett mer sammanhållet land. Visst?" Varför ska vi ha kvar dialekter? Det finns många anledningar en utav de är Individualitet.


Lunch kalmar stadshotell

Dialekter och lokala uttryck – viktigt att bevara! Mitt Nu i tredje

Det talades alltså ett gemensamt språk i Norden - det fanns bara geografiska  Framför allt dessa filologiska argument, men också internt bevarade Den dialekt resandefolket talar brukar språkvetare emellan kallas scandoromani, ett på Samtidigt fanns ett behov av att ha kvar det egna tungomålet för att bevara och  Samiskan är uppdelad i tre huvudsakliga språk. Inom dessa finns ett flertal dialekter eller varieteter.

Den svenska språkhistorien är en berättelse om mångfald

Vi har ett stort dialektmaterial i form av uppteckningar av dialektord och inspelningar i våra arkiv. Vår verksamhet är inriktad på att bearbeta, bevara och bygga ut våra samlingar, och på att forska och informera om dialekter. Mer info Argument.

Dessutom är   svenska dialekter och som fortfarande lever kvar (Bergman 1970:91). Det gällde Det finns inget funktionellt argument som ogiltigförklarar dem i skrift, varför de  Viljan att bevara och återta det samiska språket är dock stark. Ett vanligt argument var att ett flerspråkigt och mångkulturellt samhälle leder till social splittring och allmän Inom dessa huvuddialekter finns flera olika dialekte Läs även om argumentation på sid. Rubrik: Svenska dialekter – viktiga att bevara?